Zomerconcert Viva La Musica Zwolle

Zomerconcert Viva la Musica Zwolle

Op zaterdagmiddag 3 juli in de Oosterkerk om 16:00 geeft de nieuwe Koorschool Viva la Musica een eerste concert voor ouders en belangstellenden.

Op 19 april is Viva la Musica een zelfstandige koorschool gestart in Zwolle. Viva la Musica bestaat al meer dan 30 jaar in Zuidwolde en Meppel. Naar aanleiding van een vraag van een ouder die een koor zocht voor haar dochter is in Zwolle ook een stichting opgericht die zich bezig houdt met muziek- en zang onderwijs in Zwolle.

De pedagogische- en didactische aanpak is gestoeld op het Kodaly concept. In dit concept staat het ontwikkelen van het muzikale gehoor centraal, dat wordt bereikt door zang, spel en beweging. De bewegingen maken klankrelaties voelbaar en zichtbaar. De stap om muziek van het blad te lezen maken kinderen heel makkelijk.

De aanpak van deze koorschool is vergelijkbaar met die van gerenommeerde koorscholen als de kathedrale koorschool in Utrecht en het nationaal kinder- en jeugdkoor. Een dergelijke koorschool aanpak ontbrak nog in Zwolle. Viva la Musica werkt samen met het conservatorium. Dit initiatief sluit goed aan bij de ambities van de gemeente Zwolle om het culturele leven een kwaliteitsimpuls te geven.

Er zijn twee koren opgericht, het beginnerskoor voor kinderen uit groep 3, 4 en 5, en een kinderkoor voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8.

Met veel enthousiasme is de eerste reeks repetities en lessen begonnen met het leren zingen. Voor de kleinste kinderen bestaat het repertoire vooral uit Nederlandse kinderliedjes  en spelletjes, en dat is ook wat het beginnerskoor gaat laten horen.

Het kinderkoor zingt onder andere Engelstalige volksmuziek, een joik uit Finland, een Indianenlied, een Nederlandse canon over een haring met de griep en een lied over een bakker en zijn muis.

Een gedeelte van het jeugdkoor van Viva la Musica uit Meppel en Zuidwolde zal daarna wat meerstemmige liederen zingen om een indruk te geven waar naar toe gewerkt wordt in de koren.

Het belangrijkst in de koren is dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen om hun stem te  laten horen, dat ze leren samenwerken en dat ze heel veel plezier hebben in het maken van muziek.

Naast de koorrepetitie, krijgen alle kinderen van het beginnerskoor en het kinderkoor iedere week 6 minuten individueel muziekles waarbij ze werken aan stemvorming en ademhaling.

De belangen van de Stichting Koorschool Viva la Musica Zwolle worden behartigd door het bestuur van de stichting. Het Fonds voor Amateurkunst Zwolle heeft de start van deze koorschool mogelijk gemaakt door een ruimhartige financiële ondersteuning.

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd bellen, mailen of appen met de dirigent:
Ceciel van der Zee, cecielvanderzee@home.nl      0522-241534      06-44267244 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *